ระบบได้ทำการปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว ทั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาสามารถลงทะเบียนแบบ Walk In ได้ที่หน้างาน